Selectează o Pagină

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea informațiilor personale ale clienților inventivproiect.ro este unul dintre aspectele pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate.

inventivproiect.ro colectează informații prin intermediul site-ului web www.inventivproiect.ro, în conformitate cu legislația română care face referire la aceste aspecte.

1. Categorii de date cu caracter personal și scopul prelucrării acestora

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

Nume și prenume – pentru a vă putea contacta
E-mail – pentru a vă trimite informații despre comenzi
Număr de telefon – pentru a vă putea trimite SMS când pleacă comanda
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, InventivProiect își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru.

2. Protejarea datelor

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. inventivproiect.ro a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. inventivproiect.ro asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Compania noastră se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepțiile situațiilor expres prevăzute de legislația statului Roman în vigoare. Astfel, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Poliției, Instanțelor judecătorești sau altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

Orice utilizator care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul www.inventivproiect.ro poate opta pentru ștergerea acestora din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa inventiv.proiect@yahoo.com

3. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare implică dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către inventivproiect.ro, conform celor descrise în prezentul document;
Dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea inventivproiect.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fară întârzieri justificate, de catre inventivproiect.ro a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor, fară întârzieri nejustificate; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, inventivproiect.ro să anonimizeze aceste date și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către inventivproiect.ro către alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție.
4. Durata procesului de colectare a datelor cu caracter personal

inventivproiect.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina inventivproiect.ro (în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, inventivproiect.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care va ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate prin trimiterea unui e-mail la adresa inventiv.proiect@yahoo.com.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai dupa livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, inventivproiect.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cunoaste-ne

Inventiv proiect - arhitect PAUL ION

inventiv proiect

Paul Ion

ARHITECT