Selectează o Pagină

Proiectare

Arhitectura, rezistenta si instalatii (sanitare,electrice si termice)

Intocmire documentatii

Intocmire documentatii pentru obtinerea aprobarilor de la autoritati, obtinere avize tehnice si de utilitati pentru faza DTAC si PTH in vederea obtinerii Autorizatiei de construire si executie pe santier

Intocmire documentatii

Intocmire documentatii de urbanism : PUD si PUZ

Studii de teren: geotehnice si topografice

Studii de fezabilitate

Studii de fezabilitate pentru obiective civile si industriale

Asistenta / consultanta tehnica pe santier